Skupina Triglav v letu 2014

  • Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju tudi Zavarovalnica Triglav) in Skupina Triglav sta v zahtevnih pogojih poslovanja zadržali visoko raven finančne stabilnosti in dosegli rast več ključnih kazalnikov.
  • Skupina Triglav je izboljšala položaj med največjimi zavarovalnicami v srednji Evropi in ostaja vodilna v regiji Adria.

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav[1]

v milijonih EUR

Indeks

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

2014/2013

2013/2012

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

888,2

900,9

936,3

99

96

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

819,9

837,6

884,4

98

95

Obračunani kosmati zneski škod

615,7

627,5

613,8

98

102

Čisti odhodki za škode

594,7

571,7

578,9

104

99

Kosmati obratovalni stroški

295,9

302,4

299,5

98

101

Poslovni izid pred obdavčitvijo

100,4

83,6

89,7

120

93

Čisti poslovni izid

85,7

69,9

73,2

123

95

Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe

85,4

69,5

72,5

123

96

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.333,7

2.261,4

2.305,3

103

98

Kapital na zadnji dan leta

688,1

590,5

574,6

117

103

Kapital lastnikov obvladujoče družbe na zadnji dan leta

681,4

584,3

567,9

117

103

Čista dobičkonosnost kapitala

13,40 %

11,99 %

13,76 %

112

87

Čista dobičkonosnost kapitala lastnikov obvladujoče družbe

13,49 %

12,07 %

14,04 %

112

86

Število zaposlenih na zadnji dan leta

5.406

5.351

5.379

101

99

Ključni podatki o poslovanju Zavarovalnice Triglav[2]

v milijonih EUR

Indeks

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

2014/2013

2013/2012

Obračunana kosmata zavarovalna in sozavarovalna premija

592,6

605,8

647,6

98

94

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

529,7

548,6

596,8

97

92

Obračunani kosmati zneski škod

421,1

419,4

416,7

100

101

Čisti odhodki za škode

392,0

370,7

376,6

106

98

Kosmati obratovalni stroški

162,7

161,3

160,9

101

100

Poslovni izid pred obdavčitvijo

57,5

59,6

65,6

96

91

Čisti poslovni izid

45,6

48,3

50,4

94

96

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan leta

2.060,0

1.959,3

1.990,2

105

98

Kapital na zadnji dan leta

544,0

499,8

507,7

109

98

Čista dobičkonosnost kapitala

8,74 %

9,59 %

10,66 %

91

90

Število zaposlenih na zadnji dan leta

2.365

2.373

2.405

100

99

Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)

23,93

21,98

22,33

109

98

Čisti dobiček/izguba na delnico (v EUR)

2,01

2,12

2,22

94

96
[1] GRI G4-9

[2] GRI G4-9

Spletna stran uporablja piškotke, saj vam želimo zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo. Več o njih si lahko preberete na tej povezavi. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?